آخرین اخبار روز کامیوناخبار مهم

اعتصاب کامیونداران کره جنوبی به افزایش قیمت سوخت برای پنجمین روز متوالی

به گزارش گروه تراکس کار، به نقل از گروه اقتصادی یکتا، کامیون داران امروز برای پنجمین روز متوالی در کره جنوبی دست به اعتصاب زدند. این امر هیوندای را مجبور کرد تا کارخانه های خود را در آخر هفته باز نگه دارد.

اعتصاب کامیون ها بسیاری از کارخانه ها و بنادر کره جنوبی را به شدت مختل کرده است. این اعتصاب توسط صدها راننده کامیون در کره برگزار شد و در ورودی کارخانه هایی مانند هیوندای و پوسکو استیل برگزار می شود.

کامیون ها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت اعتراض کردند و خواستار افزایش کرایه بار شدند.
گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع ۸۰۰ کامیون با ورودی یک شرکت بزرگ پتروشیمی در شهر اولسان بسته شد و به این ترتیب حجم خودروهای عبوری به یک دهم حد نرمال رسید.

وزارت حمل و نقل کره امروز اعلام کرد که می خواهد با نمایندگان شرکت های حمل و نقل برای انجام مذاکرات دیدار کند. این وزارتخانه از کامیون ها خواست به اعتصاب پایان دهند. وضعیت در بوسان، بندر اصلی کره، متشنج است. کامیون های اعتصابی با کامیون های غیر اتحادیه و فعال برخورد کردند و پلیس سعی کرد جلوی ترافیک را بگیرد.

بندر بوسان با کاهش ۶۶ درصدی حمل و نقل، مرکز ۸۰ درصد از ترافیک کانتینری کره است.

کامیون های اعتصابی به سمت کامیون های عبوری سنگ و بطری ماء پرتاب می کنند و گفته می شود با وجود احتمال دستگیری، رهبران اتحادیه کامیون ها را تحریک کرده اند.

منبع: گروه اقتصادی یکتا

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close