قیمت روز انواع کامیون و کشنده و کمپرسی موجود در بازار ایران:

 

قیمت کامیون و کشنده اسکانیا

آخرین تغییرات قیمت محصولات شرکت ماموت (اسکانیا) را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیون و کشنده اسکانیا پس از تغییرات در سایت اعمال می شود در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی اسکانیا و اطلاع از طرح تعویض کامیون فرسوده به صفحات مربوط مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیون کشنده اسکانیا G460

جفت محور

G460

اتوماتیک

480,000,000 تومان

کامیون کشنده اسکانیا G410

تک محور

G410

اتوماتیک

410,000,000 تومان

کامیون کشنده اسکانیا R560

تک محور

R560

اتوماتیک

520,000,000 تومان

کامیون کشنده اسکانیا R440

تک محور

R440

اتوماتیک

470,000,000 تومان

کامیون باری اسکانیا P310

جفت محور

P310

اتوماتیک

330,000,000 تومان

کامیون باری اسکانیا P250

تک محور

P250

اتوماتیک

310,000,000 تومان

 

قیمت کامیونت ایسوزو

آخرین تغییرات قیمت محصولات شرکت بهمن دیزل (ایسوزو ژاپن) را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیونت ایسوزو پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی ایسوزو به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیونت ایسوزو 5 تن

تک محور

GVM5

دستی

101,500,000 تومان

کامیونت ایسوزو 6 تن

تک محور

GVM6

دستی

122,500,000 تومان

کامیونت ایسوزو 8 تن

تک محور

GVM8

دستی

130,500,000 تومان

کامیونت ایسوزو 18 تن

تک محور

FVR

دستی

280,000,000 تومان

 

قیمت کامیونت و کشنده و کمپرسی فاو

آخرین تغییرات قیمت محصولات شرکت بهمن دیزل (فاو چین) را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز خودروهای فاو پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی فاو به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیونت 6 تن فاو

تک محور

Tiger – V

دستی

98,000,000 تومان

کامیون کشنده تک محور فاو

تک محور

Faw – j6

دستی

265,000,000 تومان

کامیون کشنده جفت محور فاو

جفت محور

Faw – j6

دستی

275,000,000 تومان

کامیون کمپرسی فاو CA3250

تک محور

CA3250

دستی

285,000,000 تومان

 

قیمت کامیون و کشنده و کمپرسی دانگ فنگ

آخرین تغییرات قیمت محصولات سایپا دیزل (فاو چین) را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز خودروهای دانگ فنگ پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی دانگ فنگ به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیون کشنده البرز T375

تک محور

T375

دستی

 تماس حاصل فرمائید.

کامیون کشنده البرز T375

جفت محور

T375

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون کمپرسی البرز D375

جفت محور

D375

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون کمپرسی البرز D270

تک محور

D270

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون باری البرز R270

تک محور

R270

دستی

تماس حاصل فرمائید.

کامیون کشنده البرز T480

تک محور

T480

اتوماتیک

290,000,000 تومان

 

قیمت کامیون و کمپرسی بنز

آخرین تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو دیزل (محصولات بنز آلمان) را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز خودروهای بنز پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی کامیون بنز به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیون کشنده بنز آکسور

تک محور

Axor 1843

اتوماتیک

450,000,000 تومان

کامیون باری بنز 1924

تک محور

1924

دستی

195,000,000 تومان

کامیون کمپرسی بنز 1924

تک محور

1924

دستی

203,000,000 تومان

کامیون باری بنز 2624

جفت محور

2624

دستی

265,000,000 تومان

کامیون کمپرسی بنز 2624

جفت محور

2624

دستی

276,000,000 تومان

 

قیمت کامیونت فوسو FUSO

آخرین تغییرات قیمت مایان کوگل را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیون فوسو پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی کامیونت فوسو به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیونت 5 تن فوسو

تک محور

 FUSO

دستی

 —- تومان

کامیونت 6 تن فوسو

تک محور

FUSO

دستی

 —– تومان

کامیون کمپرسی 6 تن فوسو

تک محور

FUSO

دستی

  —– تومان

کامیونت 8 تن فوسو

تک محور

FUSO

دستی

  —- تومان

 

قیمت کشنده و کمپرسی کاوه

آخرین تغییرات قیمت سایپارا می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیون کاوه پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی کشنده و کمپرسی به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کشنده کاوه

تک محور

KT420

دستی

249,500,000 تومان

کمپرسی کاوه

جفت محور

KD420

دستی

—- تومان

 

قیمت کشنده و کمپرسی ولوو

آخرین تغییرات قیمت سایپا را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیون ولوو پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی کشنده و کمپرسی به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کشنده ولوو

تک محور

FH500

دستی

416,000,000 تومان

کمپرسی ولوو

جفت محور

FMX

دستی

422,000,000 تومان

 

 

قیمت کامیونت جک

آخرین تغییرات قیمت آرین دیزل را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیونت جک پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی کامیونت به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

کامیونت جک 8 تن

تک محور

دستی

106,200,000 تومان

کامیونت جک 6 تن

تک محور

دستی

99,800,000 تومان

 

قیمت کامیون آمیکو 

آخرین تغییرات قیمت ارس خودرو را می توانید در لیست زیر مشاهده فرمائید توجه نمایید قیمت روز کامیون آمیکو  پس از تغییرات در سایت اعمال خواهد شد در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران سایت در تماس باشید.

رانندگان محترم جهت خرید اقساطی کامیونت به صفحه مورد نظر مراجعه فرمائید.

عکس

نام

محور

مدل

گیربکس

قیمت روز

 Image result for ‫لوگو آمیکو‬‎

کامیونت 5 تن آمیکو

تک محور

M5.2

اتوماتیک

70,000,000 تومان

کامیونت 6تن  آمیکو

تک محور

EM6

اتوماتیک

72,000,000 تومان

کامیون باری آمیکو

تک محور

M2631C

اتوماتیک

210,000,000 تومان

 کمپرسی آمیکو 

تک محور

M1929D

اتوماتیک

210,000,000 تومان

کمپرسی آمیکو

جفت محور

M2631D

اتوماتیک

295,000,000 تومان

پیکاپ دوکابین آسنا

تک محور

229M

اتوماتیک

132,000,000 تومان

پیکاپ تک کابین آراز

تک محور

124M

اتوماتیک

96,000,000 تومان

کشنده آمیکو

تک محور

M2640T

اتوماتیک

315,000,000 تومان