کشنده اسکانیا قسطی (مرداد 1396)

کشنده اسکانیا دارای دو مدل های مختلف می باشد که در سال جدید می توانید این کشنده را به صورت اقساطی و اسکانیا تحویل فوری خریداری نمایید.

فروش اقساطی اسکانیا

 

فروش اقساطی اسکانیاشرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا G410 :

مبلغ پیش پرداخت  199/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 7/600/000 تومان

G410 مشخصات فنی کشنده

 

شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا G460 :فروش اقساطی اسکانیا

مبلغ پیش پرداخت  200/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 8/600/000 تومان

G460 مشخصات فنی کشنده

فروش اقساطی اسکانیاشرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا R440 :

مبلغ پیش پرداخت 231/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 8/800/000 تومان

R440 مشخصات فنی کشنده

R440 مشخصات فنی کشندهشرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا R560 :

مبلغ پیش پرداخت کشنده اسکانیا 230/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 10/000/000 تومان

R560 مشخصات فنی کشنده

R560 مشخصات فنی کشندهشرایط فروش اقساطی  اسکانیا P250 :

مبلغ پیش پرداخت  اسکانیا 130/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 5/600/000 تومان

P250 مشخصات فنی کامیون

P250 مشخصات فنی کامیونشرایط فروش اقساطی اسکانیا P310 :

مبلغ پیش پرداخت اسکانیا 150/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 6/500/000 تومان

P310 مشخصات فنی کامیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مبالغ فوق با احتساب بیمه ثالث سال اول و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
  • جهت اطلاع از زمان تحویل کشنده اسکانیا و یا سوال در مورد نحوه خرید و ثبت نام کشنده اسکانیا اقساطی با مشاورین سایت در تماس باشید.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و دریافت لیست قیمت کشنده اسکانیابه صفحه قیمت روز کامیون مراجعه فرمایید.