شرایط فروش اقساطی بنز

شرایط فروش اقساطی بنز

فوریه 12, 2018
Posted by: admin

* کلیه اقساط بدون ضامن و با ارائه سه فقره چک تضمین و سفته از مشتری صورت می پذیرد.
* مبلغ 9% ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و 9% ارزش افزوده سود تسهیلات در زمان عقد قرارداد به شرکتتتت لیزینگ به صورت نقدی پرداخت می گردد.
* مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و اقساط اضافه می گردد.
* زمان تحویل پس از انجام مراحل لیزینگ و تایید نهایی شرکت لیزینگ.
* گارانتی خودرو 100 هزار کیلومتر یا 3 سال (هر کدام که زودتر حاصل شود) می باشد.

فروش اقساطی کامیون کمپرسی 1924 بنز 

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

——–

630,000,000

36 ماه

44,890,000

——–

630,000,000

48 ماه

37,500,000

 

فروش اقساطی کامیون باری 1924 بنز 

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

——–

590,000,000

36 ماه

44,890,000

——–

590,000,000

48 ماه

37,500,000

 

فروش اقساطی کامیون کمپرسی 2624

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

——–

 

36 ماه

 

——–

 

48 ماه

 

 

فروش اقساطی کامیون باری 2624

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

——–

 

36 ماه

 

——–

 

48 ماه

 

 

 

 

فروش اقساطی کشنده ماز بنز تک محور

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

——–

1,180,000,000

60 ماه

49,800,000

 

فروش اقساطی کشنده ماز بنز جفت محور

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

——–

1,260,000,000

60 ماه

59,520,000

 

فروش اقساطی کامیونت پرسیکا 

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

به زودی …

     

 

                                                                                                              فروش اقساطی کشنده بنز آکسور

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

به زودی …

     

فروش اقساطی ون وانا 

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

1 + 13 نفر

450,000,000

48 ماه

17,860,000

1 + 13 نفر

450,000,000

36 ماه

21,376,000

1 + 13 نفر

450,000,000

24 ماه

29,192,000

1 + 13 نفر

450,000,000

12 ماه

54,020,000