آخرین اخبار روز کامیون

پروتکل بهداشتی گمرک ترکیه برای کامیون های ایرانی

پروتکل بهداشتی گمرک ترکیه برای کامیون های ایرانی باعث ایجاد صف 500 کامیون در خروج شده

 

صادق نامدار در گفته گو هایش با اشاره به صف های تولانی گمرک در مرز های ماکو و گمرک بازرنگان اظهار داشت :

پروتکل های بهداشتی از طرف کشور ترکیه و پایین بودن سرعت کنترل بهداشت دلیدل این صف های تولانی در گمرک بازارگان شده است و در گفته گو هایی با ترکیه انجام شده در حال ایجاد سیستم یا روشی هستند که سرعت کنترل بیشتر شود .

در ادامه برای اشاره به ورود اسان کامیون ها به کشور اعلام کرد : روزانه حدود 300 الا 250 کامیون درحال ورود به کشور از مرز بازرگان می شوند .

صادق نامدار در ادامه اظهار داشت دلیل خروج کامیون ها با کندی این است که در مرز وزارت بهداشت ترکیه اسقرار داشته و در حال کنترل بهداشتی کامیون هادر حال ورود به کشورشان هستند .

در ادامه گفتند : بر اساس گفته گو های ما با تر کیه قرار شد 50 گیت در روز برای رانندگان ایرانی دریافت شود تا در مرز ایران نمونه گیری شوند و در صورت مثبت بودن اجازه خروج از مرز را ندارند .

نامدار : با اشاره به گفته گو هایی که با مقامات مربوط ترکیه کنترل های بهداشتی و تست های کرونا یا تست ایران و قبول کنند یا همزمان از دو طرف انجام میشود اگر برای کشور ما را قبول کنند مشکل صف ها حل می شود .

در ادامه گفت : ما قبل از این دوران کرونایی روزی 400 الا 350 دستگاه کامیون از مرز خارج میشد ولی الان روزانه حدودا 125 الا 150 دستگاه کامیون از مرز ها عبور می کنند .

مدیر کل گمرک بازرگان بیان داشت که کنترول های بهداشتی هر یک دستگاه کامیون تقریبا 20 دقیقه تول می کشد و الان پشت این مرز ها حدودا 500 دستگاه کامیون در اننظار عبور از مرز هستند .

ور اشاره ای از بازگشایی مرز کرد و گفت : کشور ترکیه فعهلا مرز های اقتصادی خود را باز کرده برای صادرات و واردات ولی مرز ها مسافرتی هنوز برای مسافران بسته بوده تا اطلاع ثانویه .

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close