آخرین اخبار روز کامیون

اعتراض کامیونداران به اجرایی نشدن نرخ کرایه

اعتراض کامیونداران به سازمان راهداری به عدم اجرایی کرد مصوبه شورای عالی ترابری برای نرخ کرایه

امیر کریمی (دبیر کانون کامیونداران) از صحبت هایی که با شورای عالی ترابری با موضوع روش مساحبه کرایه ها به روش مقدار مقدار بار به مقدار مسافت (تن/کیلومتر) خبر داد.

کریمی در گفته گوی اشاره به عدم محاسبه با روش درست کرایه حمل رانندگان باربر با روش تن بر کیلومتر اظهار داشت : کانون رانندگان حمل کالا و کامیونداران کشور یکی از درخواست هایشان این است که درز روش محاسبه کرای بر طبق تن بر کیلومتر عوامل متغییر و ثا بت تاثیر گذار بر کرایه را در مبنای نرخ جدید ملاک قرار گیرد .

کریمی در ادامه افزود : با افزایش نرخ های خدماتی و کالا ها باعث ضرر رانندگان و کامیونداران در اینده می شود زیرا متاسفانه در نبود نرخ های ثابت برای انواع خدمات و کالا ها در بخش حمل و نقل عمومی و جاده ای رو به رو هستیم .

کریمی یاداور شد : موصوبه شورای عالی ترابری در نرخ جدید تصمیم داشته در هر زمانی که عواملی برای افزایش نر اتفاق بیفتد باید نرخ تن بر کیلومتر بروز شود و عوامل در نرخ حساب شود و این موضوع را از همان اول پیشبینی کرده .

امیر کریمی با تاکید بر این که تا کمنون این روش محاصبه نرخ انجام نشده است و بر اساس عادت های قبلی نرخ برای یک سال حدودا متاسفانه اجرا میشود.

وی گفت : طی نامه ای از طرف انجمن های رانندگان و کامیونداران به معاونت وزیر شهر سازی و راه برای اجرایی شدن مصوبه شورای عالی ترابری تاکید و خواستار بودند که به محض افزایش نرخ خدمات و کالا ها نرخ مبنا بروز رسانی و بازنگری شود .

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close