آخرین اخبار روز کامیون

لاستیک های دولتی و مشکلات موجود

رانندگان اصفهان از روش قانونی به دنبال حق و حقوقشان از کانون کامیونداران در حل مشکلات پخش و توزیع لاستیک دولتی شدند

مسئول کانون اصفهان گفت : رانندگان کامیون اصفهان معترض به روش و نحوه بخش و مکان توزیع لاستیک های دولتی هستند ولی اعتراضات خود را به روش های قانونی دنبال میکنند.

بر اساس گزارش های اصفهان طرح توزیع لاستیک های نرخ دولتی برای رانندگان شاقل به صورت انبوه در بخش های حمل و نقل جاده ای با استفاده و کمک واردات و تولیدات داخلی از تیر ماه سال 97 شروع شد.

طرح توزیع دولتی با توافق های واردات کنندکان و سازمان راهداری وحملو نقل به همراه وزارت صنعت وو انجمن های صنفی تولید کنندگان داخلی لاستیک انجام گردید .

کانون کامیونداران پیشنهاد واگذاری اجرای این ترح را دادن زیرا با این که با دستور دولتلاستیک های مورد نیاز رانندگان کامیون را به وسیله ادارات کل حمل و نقل و راهداری پخش و توزیع میکند ولی با مشکلاتی برای راننده ها ایجاد شده .

بابایی پور دربارهی اعتراض رانندگان کامیون به روش پخش و توزیع لاستیک با نرخ دولتی اضهار کرد : کامیون داران به اسئله ای که فقط اداره کل حمل و نقل جاده ای و راهداری پخش و توزیع لاستیک های مورد نیاز رانندگان را در دست دارد .

در ادامه افزئد : با این که قبلا محل توزیع لاستیک ها موردذ نیاز رانندگان در خیابان امام خمینی پایانه بار بود و مشکلی نداشتنزیرا محل کارشو ن همونجا بود بنابر این راحت تر می توانستند پیگیری کنند ولی البان در نزدیکی مرکز شماره گذاری خودرو اصفهان انجام می شود که فاصله ان به پایانه باری دور هست برای همین برای رانندگان مشکل ساز شده است .

بابایی در موضوع کامیوندارانی که در حال جمع اوری نوشته ای هستند برای این اعتراض هستند گفت مدتی است که این حوزه تمام اعتراضات خود را به صورت قانونی پیگیری میکنند به همان شکل که درباره عدم پرداخت کرایه انها پیگیری کردند .

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close