اخبار مهم

آیا این بار حق بیمه تکمیلی رانندگان کامیون پرداخت خواهد شد؟

طبق قانون وضعیت بیمه پایه رانندگان خویش فرما بوده که این قانون از سال 79 به تصویب و در سال 81 اجرایی شد.همچنین به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هماهنگی شرکت های حمل و نقلی در شورای عالی ترابری مصوبه ای مبنی بر برقراری بیمه تکمیلی رانندگان به صورت رایگان اخذ و در مهر ماه سال 97 به سازمان راهداری ابلاغ گردید.

شرکت های حمل و نقل با عدم پرداخت حق بیمه به شرکت های بیمه از طریق نامه نگاری ها از طرف انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مبلغ بیمه را تبدیل به درصدی از کرایه و بارنامه کردند. رانندگان نیز به اصل این قضیه اعتراض داشته که چرا حق بیمه باید از بارنامه و دستمزد آنها کسر گردد.

اما به گفته خداداد بکرانی فعال حمل و نقل جاده ای در تاریخ آبان ماه 98 طبق توافقنامه ای که بین انجمن صنفی رانندگان حمل کالا و کانون انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل صورت گرفته شرکت های حمل و نقل در ازای کسر مبلغی از بارنامه رانندگان موظف به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان شده اما از این مسئولیت سرباز زده و رانندگان به مدت هشت سال از حق خود محروم ماندند.

از همین رو طبق توافق نامه ای که به امضای رئیس کانون کامیون داران و نایب رئیس شرکت های حمل و نقل رسیده است نیم درصد به کرایه پایه حمل رانندگان اضافه شده و شرکت های حمل و نقل موظف به پرداخت این افزایش کرایه شدند.این در حالی است که این افزایش نیم درصدی تبدیل به کمیسیون و کارمزد از  طرف شرکت های حمل و نقل گشته و در نهایت حق بیمه از جیب رانندگان پرداخت می شود.

این قصور نیز دوباره در حال تکرار بوده و مجدد در مورد بیمه تکمیلی رانندگان با شرکت های حمل و نقل توافقاتی به عمل آمده است و نیم درصد حق بیمه تکمیلی رانندگان تبدیل به 8 درصد کارمزد و کمیسیون شد و از حق کرایه پایه رانندگان کسر گردید.

در نتیجه جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق این قشر زحمت کش و اجرای عدالت قوه قضاییه باید وارد عمل شده و مسئولان صنفی را در دادگاه جهت ارائه توضیح و پاسخ در این خصوص احضار نمایند.

حق بیمه رانندگان کامیون

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close