آخرین اخبار روز کامیون

یک ملیون راننده کامیون در پوشش بیمه تکمیلی

قرار گرفتن زیر پوشش بیمه تکمیلی بیش از یک ملیون راننده کامیون

بر اساس گذارش های موجود حدود 1.800.423 راننده کامیون و اعضای خانواده به همراه ناوگان حمل کالا زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند.

رضا تیموری در گفت و گویی گفتند : دو سالی می گذرد از برقرار شدن بیمه تکمیلی در پی درخواست های ناوگان حمل بار و رانندگان کامیون که پارسال با شرکت آتیه سازان تمدید شد.

در ادامه افزودند : 406.392 راننده به همراه 376.437 همسر رانندگان و 177.672 فرزند رانندگان و 47.922 نفر از انجمن های صنفی رانندگان در پوشش قرار گرفته اند.

و در استان خراسان رضوی تغریبا 30 هزار راننده کامیون دارد که امار افرادی بیمه نشدند در دستدرس نیست .

رضا تیموری در ادامه افزود : در این مودت شرکت بیمه خدمات خوبی نداشته است و رضایت رانندگان را نتوانست جلب خود کند و احتمالا در تاریخ 99/5/9 با این شرکت بیمه تمدید نشود .

وی ادامه داد : تقریبا نیم درصد از بارنامه سهم کامیونداران از بیمه تکمیلی است ولی این موضوع یکی از چندین مشکلات طرح برای رانندگان است که داشتن کارت هوشمند الزامی است برای استفاده از این طرح رانندگان .

تیموری افزود : اگر راننده ای باری را از مبدا بندرعباس و مقصد مشهد و یا راننده ای بارنامه ای را تا پلیس راه ثبت کنند باز هر دو باید نیم درصد از بارنامهخود را پرداخت کنند .

که این نشاند هنده این است کارت سوخت با هر مقدار فعالیت روشی نادرست و غیر عادلانه است برای پرداخت حق بیمه و خاستار اصلاح ان شده ایم .

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close