معرفی کلی کشنده های ایکس اف داف

شما در این کلیپ قسمت های مختلف داخل کابین کامیون کشنده داف XF را مشاهده خواهید کرد.