سواری (وانت) | کامیون (کامیونت) | کشنده

سواری(وانت)

یخچالی

زباله‌کش

مسقف فلزی

کامیون(کامیونت)

ایزوله (ساندویچ‌پانل)

تیغدار

بقلدار

تانکر حمل آب

آتش‌نشانی

جرثقیل

کمپرسی

مسقف فلزی

خودروبر

مسقف چادری

باری فلزی

باری چوبی

زباله‌کش

بالابر

یخچالی

کشنده:

کفی دار 160

تانکر

تیغه کانتینر

کمپرسی 30 تنی

تیغه تانکر

کفی دار 13070

چادری کشویی

چادری ساده

کمپرسی 35 تنی

خودروبر

یخچالی

لبه دار

جامبو

کمرشکن