بلاگمقالات

لیزینگ

 کلمه لیزینگ به چه معنی است؟

لیزینگ (leasing ) نوع خاصی ازعملیات بانکی است که در فارسی با کلمۀ اجاره دهی یا اجاره داری مترادف است، ولی بهترین معنی آن که به نظر می رسد با کلمۀ لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، اجارۀ اعتباری است. معادل فارسی دیگر آن «اجاره به شرط تملیک» است. شرکت های لیزینگ در واقع پل اتصال مشتری به کارخانه می باشند.  براساس قرارداد لیزینگ که بین مشتری و شرکت بسته می شود، شرکت لیزینگ کالای مورد نیاز مشتری را با استفاده از  منابع مالی خود تهیه می کند و سپس براساس توافقات صورت گرفته بین شرکت و مشتری به صورت اقساطی و یا نقدی در اختیار مشتری قرار می گیرد. شایان توجه است که اکثریت شرکتهای لیزینگ در ایران ارزش اسقاطی یا باقیمانده را در محاسبات مورد توجه و اقدام قرار نداده و برابر صفر فرض می نمایند.

انواع روشهای لیزینگ :

به دلیل گسترش استفاده از این واژه درتکنیک های عملیاتی گوناگون، این صنعت در زمینه های مختلفی کاربرد یافته است. عملیات لیزینگ درانواع گوناگون طبقه بندی شده که به طور خلاصه به تعریف آنها می پردازیم:
۱- لیزینگ عملیاتی (Operating Lease)

لیزینگ عملیاتی قدیمی ترین و ساده ترین نوع و روش عملیات لیزینگ است که براسـاس آن قرارداد با مستــــاجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهره برداری و برخورداری از حق انتفاع کالا (مورد اجاره)‌ منعقد می گردد و در پایان مدت قرارداد مورد اجاره عیناً به موجر مسترد می گردد. در این نوع لیزینگ معمولاً 100% بهای مورد اجاره توسط موجر تأمین می گردد.

2- لیزینگ سرمایه ای (Financial or capital lease)

لیزینگ سرمایه ای یا اجاره اعتباری که مشابهت کامل با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختیار خرید در لیزینگ مالی یا اجاره اعتباری است. این نوع عملیات لیزینگ در نوع خود یکی از پیشرفته ترین شیوه های لیزینگ در جهان محسوب می شود که امروزه بدلیل ماهیت آن از لحاظ پیش بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستاجر (متقاضی) گستره وسیعی از مبادلات اعتباری را در بر گرفته است. این نوع از عملیات لیزینگ دارای شقوق مختلفی بشرح ذیل می باشد :

3-روش لیزینگ یا اجاره اعتباری کمک فروش (Sales aid lease)

براساس این روش بین شرکت لیزینگ (موجر) و شرکت تولید کننده تفاهم می گردد که براساس آن تولید کننده تمایل و موافقت خود را جهت واگذاری بخشی از کالاهای تولیدی خود بصورت نقد و اقساط اعلام وعرضه نماید و از این طریق چرخه تولید خود را بهبود و میزان فروش خود را افزایش می دهد. شرکت لیزینگ نیز تولیدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم بعمل آمده در چهارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضــــــیان واگذار می نماید. امروزه استفاده از این شیوه در کشورهای پیشرفته جهان از گستردگی قابل توجهی برخوردار است و با استفاده از این روش، تولید کنندگان به موفقیت های چشم گیری در بازاریابی و افزایش فروش محصولات تولیدی خود دست یافته اند.

4-روش لیزینگ اهرمی یا اجاره اعتباری سه جانبه (Leveraged lease)

در این روش که اساساً جهت اجـاره کالاهای با قیمت بسـیار بالا همانـند کشتی ها، هواپیماها، ماهواره ها، تأسیسات عظیم نفتی و… بکار گرفته می شود، شرکت لیزینگ با استفاده از تسهیلات بانکی یا مؤسسات مختلف مالی دیگر، منابع لازم برای اجاره اهرمی را تأمین می نماید و از سوی دیگر با استفاده از منابع یاد شده اقلام مورد تقاضا را در چهارچوب قراردادهای مخصوصی به متقاضیان واگذار می نماید. براساس ماهیت این شیوه از عملیات لیزینگ می بایست بصورت سه جانبه منعقد و مبادله گردد.

5-روش لیزینگ خرید و اجاره مجدد (Purchase and lease back)

براساس این روش متقاضی بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، ماشین آلات یا تجهیزات متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می فروشد و مجدداً همان کالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباری (Leasing) به متقاضی واگذار می نماید. به این ترتیب ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز متقاضی، در پایان قرارداد مجدداً مالکیت مورد اجاره به فروشنده آن تعلق خواهد یافت.

Tags

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close