تریلر ماموت قسطی (مرداد 1396)

تریلرهای مجتمع صنعتی ماموت دارای مدل های مختلف می باشد که در سال جدید می توانید این تریلرها را به صورت اقساطی و تریلر تحویل فوری خریداری نمایید.

 

 

شرایط فروش اقساطی تریلر کمپرسی سه محور :

مبلغ پیش پرداخت  40/600/000 تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/800/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/100/000 تومان

 

شرایط فروش اقساطی تریلر تیغه تانکر :

مبلغ پیش پرداخت  25/100/000تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 1/700/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 1/300/000 تومان

 

 

 

فروش اقساطی تریلر ماموتشرایط فروش اقساطی تریلر کفی سه محور دیسکی 13/70 :

مبلغ پیش پرداخت  32/700/000تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/300/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 1/700/000 تومان

 

 

فروش اقساطی تریلر ماموتشرایط فروش اقساطی تریلر سه محور دیسکی 12/60 :

مبلغ پیش پرداخت 32/200/000 تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/200/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 1/600/000 تومان

 

 

شرایط فروش اقساطی تریلر چادری سقف ثابتشرایط فروش اقساطی تریلر چادری سقف ثابت:

مبلغ پیش پرداخت  40/000/000 تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/800/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/100/000 تومان

 

 

سقف و بغل کشوئیشرایط فروش اقساطی تریلر چادری سقف و بغل کشوئی :

مبلغ پیش پرداخت  47/500/000 تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 3/300/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/400/000 تومان

 

 

 

یخچالی بدون سرد کنندهشرایط فروش اقساطی تریلر یخچالی بدون سرد کننده :

مبلغ پیش پرداخت  53/500/000 تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 3/700/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/700/000 تومان

 

 

 

 

اقساطی تریلر تانکر سه محورشرایط فروش اقساطی تریلر تانکر سه محور:

مبلغ پیش پرداخت  40/000/000 تومان می باشد.

اقساط 24ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 2/800/000 تومان

اقساط 36 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه :2/100/000 تومان

 

 

 

 

  • جهت اطلاع از زمان تحویل تریلرهای مجتمع صنعتی ماموت و یا سوال در مورد نحوه خرید و ثبت نام کشنده اسکانیا اقساطی با مشاورین سایت در تماس باشید.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و دریافت لیست قیمت تریلر ماموت به صفحه قیمت روز کامیون مراجعه فرمایید.