شرایط فروش اقساطیکشنده

فروش اقساطی اسکانیا

کشنده اسکانیا قسطی (مرداد 1396)

کشنده اسکانیا دارای دو مدل های مختلف می باشد که در سال جدید می توانید این کشنده را به صورت اقساطی و اسکانیا تحویل فوری خریداری نمایید.

فروش اقساطی اسکانیا


شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا G410 :

کشنده اسکانیا g410

مبلغ پیش پرداخت  199/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 7/600/000 تومان

        

G410 مشخصات فنی کشنده

   

شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا G460 :

کشنده اسکانیا g460

مبلغ پیش پرداخت  200/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 8/600/000 تومان

        

مشخصات فنی کشنده G460           

شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا P250 :

کشنده اسکانیا p250

مبلغ پیش پرداخت  اسکانیا 130/000/000 تومان می باشد.

   

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 5/600/000 تومان

   

P250 مشخصات فنی کامیون


           

شرایط فروش اقساطی اسکانیا P310 :

کشنده اسکانیا p310

مبلغ پیش پرداخت اسکانیا 150/000/000 تومان می باشد.


اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 6/500/000 تومان

                      

مشخصات فنی کامیون P310


شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا R440 :

کشنده اسکانیا r440

مبلغ پیش پرداخت 231/000/000 تومان می باشد.


اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 8/800/000 تومان


R440 مشخصات فنی کشنده


شرایط فروش اقساطی کشنده اسکانیا R560 :

کشنده اسکانیا r650

مبلغ پیش پرداخت کشنده اسکانیا 230/000/000 تومان می باشد.

اقساط 48 ماهه مبلغ هر قسط ماهانه : 10/000/000 تومان

R650 مشخصات فنی کشنده


  • مبالغ فوق با احتساب بیمه ثالث سال اول و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
  • جهت اطلاع از زمان تحویل کشنده اسکانیا و یا سوال در مورد نحوه خرید و ثبت نام کشنده اسکانیا اقساطی با مشاورین سایت در تماس باشید.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و دریافت لیست قیمت کشنده اسکانیابه صفحه قیمت روز کامیون مراجعه فرمایید.

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close