آخرین اخبار روز کامیونبلاگ

تسهیلات 50 درصدی دولت

تسهیلات بلاعوض برای 50 درصد قیمت خودرو های سنگین

مشاور حما و نقل و راهداری جاده ای صدرالله بمانا درباره نوسازی ناوگان فرسوده این گونه بیان کرد : بر اساس آمار هی بدست امده تا پایان سال 98 حدود 40 درصد از ناوگان های ما فرسوده است که طرح هایی دوات برای از بین بردن فرسودگی ناوگان مد نظر دارد که یکی از این طرح ها این است ناوگان تجاری درون و برون شهری را نوسازی کند که مشمول مینی بوس , اتوبوس , کامیون و تریلی های برون و درون شهری مشوند . شهرداری ها در حوزه دورن شهری و سازمان راهداری در حوزه برون شهری مسئول هستند .

طبق گزارش های به دست امده 80 درصد از مینی بوس های کشور در ناوگان برون شهری فرسوده و اسقاط هستند و شورای اقتصاد به منظور صرفه جویی مصرف سوخت و تحقق این طرح 10 میلیارد و 600 میلیون دلار اختصاص داده .

در ادامه گزارشات امده است که قیمت ناوگان فرسوده 50 درصد ان تسهیلات بلاعوض از طرف دولت است که مشمول اتوبوس و کامیون و مینی بوس پرداخت می شود و 30 درصد قیمت خودرو با تحسیلات نرخ 20 درصد و 80 درصد اسقات خودروی فرسوده و آورده مالک است .

روش ثبت نام اسقات ناوگان فرسوده به این صورت است که برای شناسایی خودرو های فرسوده به سایت NONAFAR.IR مراجعه کنند.

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close