شرکت کینگ لانگ چین

شرکت کینگ لانگ چین شرکت کینگ لانگ شرکت تولید کننده اتوبوس متعلق به کشور چین است که درزمینه تولید اتوبوس های بین شهری، تولید ون و اتوبوس شهری توانسته به فروش بالایی برسد. وسایل نقلیه شرکت کینگ لانگ به طور وسیعی  در حمل و نقل مسافر،گردشگری، حمل ونقل عمومی ووسایل نقلیه خاص مورد استفاده قرار…