تاریخچه ماموت

 تولید کننده وصادر کننده برتر کشور مجتمع صنعتی ماموت نامی معتبر در صنعت حمل ونقل، صنعت ساختمان و ساخت پنل و پنل های پیش ساخته، صنایع مخابراتی و سیستم های پیشرفته همراه با نوآوری و تکنولوژی برترکه نزدیک به دوهه با شعار کیفیت برترازآن ماست در ایران فعالیت داشته و همواره اقدام به احداث کارخانه…