اسکانیا p410

 کامیون کمپرسی P410 کامیون کمپرسی های اسکانیا با کیفیتی برتر جز پرطرفدارترین کمپرسی های بازار حمل و نقل دنیا محسوب می شوند. شرکت اسکانیا سوئدی همواره پیشتاز عرصه طراحی و تولید ماشین های سنگین در سراسر دنیا است که نام خود را در خاطرنسل های مختلف حک کرده است. هم اکنون سهام این شرکت در اختیار…