فروش اقساطی کامیون و کشنده ولوو

فروش اقساطی کامیون و کشنده ولوو

فوریه 12, 2018
Posted by: admin

* کلیه اقساط بدون ضامن و با ارائه سه فقره چک تضمین و سفته از مشتری صورت می پذیرد.
* مبلغ 9% ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و 9% ارزش افزوده سود تسهیلات در زمان عقد قرارداد به شرکت لیزینگ به صورت نقدی پرداخت می گردد.
* مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و اقساط اضافه می گردد.
* زمان تحویل پس از انجام مراحل لیزینگ و تایید نهایی شرکت لیزینگ.
* گارانتی خودرو 100 هزار کیلومتر یا 3 سال (هر کدام که زودتر حاصل شود) می باشد.

فروش فوری کشنده ولوو FH-500 

عکس

تحویل فوری (قیمت به ریال)

تحویل اردیبهشت ماه (قیمت به ریال)

تحویل تیر و مرداد (قیمت به ریال)

4,730,000,000

4,320,000,000

4,160,000,000

 

فروش فوری کشنده ولوو FH-460 

عکس

تحویل فوری (قیمت به ریال)

تحویل اردیبهشت ماه (قیمت به ریال)

تحویل تیر و مرداد (قیمت به ریال)

4,750,000,000

4,340,000,000

4,180,000,000