شرایط فروش اقساطی اسکانیا

شرایط فروش اقساطی اسکانیا

فوریه 13, 2018
Posted by: admin

شرایط فروش اقساطی اسکانیا

شرایط اسکانیا اقساطی با کمترین پیش پرداخت و 70% تسهیلات بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی برخوردار است که بابت استفاده از تسهیلات باید ضامن معتبر (کارمند:ارائه فیش حقوقی و گواهی اشتغال بکار یا کاسب با ارائه جواز کسب )معرفی شود.

بابت اقساط کامیون اسکانیا دفترچه قسط بانک ملت تعلق میگیرد.

تحویل کامیون اسکانیا از کارخانه بصورت تحویل فوری میباشد.

لیست مدارک مورد نیاز جهت خرید اقساطی

1- کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات (ضامن و متقاضی)
2- کپی اجاره نامه یا سند یا قولنامه محل سکونت (ضامن و متقاضی)
3- اصل فیش آب یا برق منزل (ضامن و متقاضی)
4- پرینت حساب (ضامن و متقاضی)
5- گواهی صحت امضا خطاب به شرکت مورد نظر (ضامن و متقاضی)
6- ضامن در صورت کارمند بودن: گواهی اشتغال به کار + فیش حقوقی
7- ضامن در صورت کاسب بودن: کپی جواز کسب + کپی سند یا اجاره نامه محل کسب

اسکانیا یکی بهترین کامیون های موجود در بازارهای جهانی می باشد که چند سالی است به واسطه ماموت دیزل روانه بازار حمل و نقل جاده ای کشور شده است.

فروش اقساطی اسکانیا G410

عکس

فروش لیزینگی G410

دریافت حداقل پیش پرداخت
دفترچه اقساط بانکی
تحویل ماشین به همراه تریلر از دم قسط
اقساط بلند مدت بانکی 60 ماهه4
واریز وجه به حساب کارخانه
تحویل فوری
تماس با نمایندگی مجاز اسکانیا : 021-44079714 | 021-44095691

 

فروش اقساطی اسکانیا G460

عکس

فروش لیزینگی G460

دریافت حداقل پیش پرداخت
دفترچه اقساط بانکی
تحویل ماشین به همراه تریلر از دم قسط
اقساط بلند مدت بانکی 60 ماهه4
واریز وجه به حساب کارخانه
تحویل فوری
تماس با نمایندگی مجاز اسکانیا : 021-44079714 | 021-44095691

 

فروش اقساطی اسکانیا R440

عکس

فروش لیزینگی R440

دریافت حداقل پیش پرداخت
دفترچه اقساط بانکی
تحویل ماشین به همراه تریلر از دم قسط
اقساط بلند مدت بانکی 60 ماهه4
واریز وجه به حساب کارخانه
تحویل فوری
تماس با نمایندگی مجاز اسکانیا : 021-44079714 | 021-44095691

 

فروش اقساطی اسکانیا G400

عکس

فروش لیزینگی G400

دریافت حداقل پیش پرداخت
دفترچه اقساط بانکی
تحویل ماشین به همراه تریلر از دم قسط
اقساط بلند مدت بانکی 48  ماهه4
واریز وجه به حساب کارخانه
تحویل فوری
تماس با نمایندگی مجاز اسکانیا : 021-44079714 | 021-44095691

 

فروش اقساطی اسکانیا P250

عکس

فروش لیزینگی P250

دریافت حداقل پیش پرداخت
دفترچه اقساط بانکی
تحویل ماشین به همراه تریلر از دم قسط
اقساط بلند مدت بانکی 48 ماهه4
واریز وجه به حساب کارخانه
تحویل فوری
تماس با نمایندگی مجاز اسکانیا : 021-44079714 | 021-44095691

 

فروش اقساطی اسکانیا P310

عکس

فروش لیزینگی P310

دریافت حداقل پیش پرداخت
دفترچه اقساط بانکی
تحویل ماشین به همراه تریلر از دم قسط
اقساط بلند مدت بانکی 60 ماهه4
واریز وجه به حساب کارخانه
تحویل فوری
تماس با نمایندگی مجاز اسکانیا : 021-44079714 | 021-44095691